Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση της Μελέτης «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ενταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Θεσσαλία». Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής όπως κατατέθηκαν, συντάχθηκε η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (αναρτάται στο παρόν) και το τελικό κείμενο της Μελέτης.

Η μελέτη εγκρίθηκε με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 31-08-2015.

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016". Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για δωρεάν παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ δίνει την δυνατότητα στους ωφελούμενους να υποβάλουν αιτήσεις από 5/8 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00.Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016», εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται σε: α) Δομές (Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α), και β) Ωφελούμενους (οι μητέρες βρεφών- νηπίων- παιδιών, οι μητέρες νηπίων-παιδιών-εφήβων-ατόμων με αναπηρία, τα άτομα -γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία).Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στις παραπάνω Δομές, με βασικό στόχο να διευκολύνει τους ωφελούμενους ώστε να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται:

• για τις Δομές: από 17/7 έως 31/7/2015 και ώρα 14.00,

• για τους Ωφελούμενους: από 5/8 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00. 

 

Σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Συμμετοχής τόσο για τις δομές όσο και για τους ωφελούμενους διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (http://paidikoi.eetaa.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και γενικότερα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι (δομές και ωφελούμενοι) θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://paidikoi.eetaa.gr) αλλά και εδώ.

 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015».

Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε!

 

Ο Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook από το σύνδεσμο https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts ή από το σχετικό banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr ή από το σχετικό banner στην αριστερή πλευρά της σελίδας που διαβάζετε και να  ανεβάσετε έως 3 φωτογραφίες συγχρηματοδοτούμενων έργων που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο τη σήμανση της συγχρηματοδότησης (π.χ. πινακίδα, αφίσα, πλάκα) με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2015 και λήγει στις 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

 

Νικητές

Οι 100 πρώτες σε ψήφους του κοινού φωτογραφίες και  επιπλέον 50  τυχαία επιλεγμένες θα τεθούν στην κρίση επιτροπής που αποτελούν επαγγελματίες του χώρου της  φωτογραφίας, η οποία θα επιλέξει 3 νικητές. Η ψηφοφορία για το κοινό μέσω της εφαρμογής στο Facebook ξεκινάει στις 31 Αυγούστου και λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου –κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει– άρα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κινητοποιήσουν τους φίλους τους να το κάνουν.

Βραβείο

Κάθε νικητής ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο άτομα από 12 έως 15 Οκτωβρίου  2015 κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.

Ενημέρωση για το Διαγωνισμό

Οι συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις και οι όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή στο Facebook.

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης –στο πλαίσιο της οποίας συγχρηματοδοτείται  το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020– βοηθάει να βελτιωθούν οι μεταφορές και η διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, επενδύει σε ένα καθαρό περιβάλλον και βελτιώνει την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων επενδύονται επίσης στην καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα αυτά αποσκοπούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών στα 28 Κράτη-Μέλη.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα :

Έξυπνη Εξειδίκευση στη Θεσσαλία: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του γάλακτος»,


που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 στην Αγριά Βόλου, στο Ξενοδοχείο Valis Resort, με ώρα έναρξης 17.30 μ.μ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξειδίκευσης των δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας που εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2015, αποτελώντας την πρώτη θεματική συνάντηση και της ενεργοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και των πιλοτικών δράσεων που προβλέπει στον τομέα της Έρευνας – Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Καινοτομίας.
Εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας, ερευνητικών φορέων, επιχειρηματιών και φορέων τους, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και συνεργασίας στον τομέα, που αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς στη Θεσσαλία, προτείνοντας δράσεις, έργα, καινοτόμες τεχνολογίες και καλές πρακτικές.

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείων, και είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα Επιμελητήρια και Φορείς προς τα οποία αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος.

Προσοχή: Μόνο για τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης!!! (Βλέπε Συνημμένο Πίνακα Αποδεκτών)

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στην Αγριά Βόλου, Ξενοδοχείο Valis Resort.

Για την καλύτερη διοργάνωση της συνεδρίασης, παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας με φαξ ή e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας μας : κ.κ. Γαλάνη Βασίλειο τηλ. 241-3-505103, Βαλλούς Δημήτριο τηλ. 241-3-505120 και Κατσαγιάννη Αναστασία τηλ. 241-3-505167 / 100.

 

Παράλληλα, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα Έξυπνη Εξειδίκευση στη Θεσσαλία: «Αγροδιατροφικός τομέας : Αλυσίδα αξίας στον τομέα του γάλακτος», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 17.30 μ.μ., στον ίδιο χώρο. 

 

Το υλικό που αφορά στην Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται ΕΔΩ