Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους για την ανάληψη του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση

Πρόσκληση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΔΑΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τη στελέχωσή της και ανταποκριθεί στο έργο της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται ανά κατηγορία ως ακολούθως :
• πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Π.Ε., κατά προτεραιότητα Πληροφορικής, Διοικητικού – Οικονομικού, Θετικών Επιστημών, Νομικών, Πολιτικών Επιστημών, Γεωπόνων - Δασολόγων.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Δ.Ε.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε., κατά προτεραιότητα Διοικητικού – Οικονομικού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Έργων ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα περιλαμβάνει:
1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα),
2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγNα), στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή έντυπα, στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας, με την επισήμανση «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΔΑΠΘ», με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2013.

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο RAR αρχείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ"

Την  Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, διεξάγεται το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 (Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL).

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 και σε συνέχεια της 2ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργείων και αρμοδίων δημόσιων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων της Θεσσαλίας και εν γένει ενδιαφερομένων για τους στόχους και τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας (Πέμπτη 25/4/2013), γίνεται συνάντηση εργασίας με θέμα την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και την «έξυπνη» εξειδίκευση, στη Λάρισα την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 17.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου LARISSA IMPERIAL.

Στη συνάντηση που συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμοδίων Υπουργείων, καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας.

Σκοπός της συνάντησης είναι η αναζήτηση μεθόδων που θα εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας που θα ανταποκρίνεται πρωτίστως στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας.