Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2015 στη Λάρισα, παρουσία πλήθους εκπροσώπων δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και κοινού, καταδεικνύοντας τον υψηλό δείκτη ενδιαφέροντος για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

«Μία Θεσσαλία ισχυρή και καινοτόμο στην Ευρώπη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς» αισιοδοξεί να δημιουργήσει το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 σύμφωνα με τη στρατηγική της Περιφέρειας και όπως παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα Προγράμματά του, ο Τομέας Περιβάλλοντος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο 2014-2020, το σύστημα αξιολόγησης έργων για ένταξη, ενώ αναλύθηκαν οι στόχοι, άξονες, τομείς του ΠΕΠ Θεσσαλίας και τα ειδικά θέματα που περιλαμβάνει, καθώς και οι αρχές που διέπουν την υλοποίηση του. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έγιναν μετά την έγκριση του ΠΕΠ Θεσσαλίας τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε. και ο προγραμματισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2015. Οι εισηγήσεις έγιναν από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020 είναι προϋπολογισμού 401 εκ. ευρώ (ΔΔ), ενώ πόροι ύψους 87,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για έργα υποδομών (αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων) εκχωρήθηκαν για διαχείριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, αναμένεται με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την έγκριση του Π.Α.Α. 2014-2020, να εκχωρηθεί το 40% περίπου των πόρων του Γεωργικού Ταμείου συνολικά στις Περιφέρειες.

 

 

Αρχικό Δελτίο Τύπου

Ενημερωτική Ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 -2020, στις 8 Ιουνίου

Στόχος είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 και ειδικότερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και τη συμβολή των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι άξονες – θεματικές προτεραιότητες και στόχοι του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 όπως εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε., η πρόοδος ενεργοποίησής του - διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα περιβάλλοντος (διαχείριση αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων κ.α.), δράσεις κοινωνικού ταμείου κ.α.  

 

 

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18-12-2014.

 

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας (Λειτουργικότητα > Μελέτες) το Επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή υποβρύχιων μουσείων & καταδυτικών πάρκων στις νήσους Σποράδες & στον δυτικό Παγασητικό

 

Εδώ, μπορείτε να βρείτε και την Περίληψη

Υπάρχουν διαθέσιμοι Χάρτες και σχετικά ΦΕΚ, στην διάθεση ενδιαφερομένων, σε Ψηφιακή μορφή

Επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με Ενημέρωση για δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και μελετών σχετικών με διαχείριση υδάτων

Eπικαιροποιημένη έκδοση του σχετικού Συνοπτικού Οδηγού (ενσωματώνονται στοιχεία σχετικά με την πλατφόρμα Τεχνικής Υποστήριξης, τα off-the-shelf instruments, κλπ)

Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/index_en.cfm