Προσκλήσεις

Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατάσταση
Η/Μ Λήξης Αρ. Προσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
30/04/2015 064 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (061) 2000000.002,000,000.00 €
31/12/2015 063 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Θεσσαλίας 1000000.001,000,000.00 €
11/02/2014 062 Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 10000000.0010,000,000.00 €
27/06/2014 061 Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου 12000000.0012,000,000.00 €
28/02/2014 060 Έργα ολοκληρωμένων σχεδίων ανάπτυξης Νησιών Θεσσαλίας 10525000.0010,525,000.00 €
31/12/2010 037 Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας 15000000.0015,000,000.00 €
28/12/2012 059 Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 15000000.0015,000,000.00 €
20/06/2013 057 Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση 10000000.0010,000,000.00 €
31/12/2014 056 Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών 12000000.0012,000,000.00 €
31/10/2013 055 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 9200000.009,200,000.00 €
08/03/2013 054 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό 4000000.004,000,000.00 €
11/06/2012 053 Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας 8500000.008,500,000.00 €
31/12/2015 052 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό 7673775.007,673,775.00 €
28/06/2013 051 Επαρχιακή Οδοποιία - Έργα για την αποκατάσταση και βελτίωση της κυκλοφορίας με κατασκευή γεφυρών. 4275000.004,275,000.00 €
22/06/2012 050 Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 3000000.003,000,000.00 €
22/02/2013 049 Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 28000000.0028,000,000.00 €
31/12/2013 048 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλία στην Πληροφόρηση-Δημοσιότητα 60000.0060,000.00 €
31/12/2011 047 Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 1000000.001,000,000.00 €
12/11/2013 046 Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 1099930.001,099,930.00 €
28/12/2011 045 Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς 748222.97748,222.97 €
02/02/2012 044 Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα - ΚΘΠ 54 Άλλα Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη Κινδύνων 10000000.0010,000,000.00 €
19/09/2011 043 Οδική Ασφάλεια & Διαχείριση Κυκλοφορίας - ΚΘΠ 22 Εθνικές Οδοί 2000000.002,000,000.00 €
05/01/2012 042 Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις για την Ασφαλή Διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 767524.00767,524.00 €
31/12/2015 041 Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων 2973171.002,973,171.00 €
18/04/2014 040 Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 543112.00543,112.00 €
30/06/2012 039 Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών 2500000.002,500,000.00 €
31/12/2015 038 Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2106550.002,106,550.00 €
08/12/2010 036 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (Πόσιμο Νερό) - Για την Πράξη: Αξιοποίηση Φράγματος “Παναγιώτικο” 3700000.003,700,000.00 €
30/05/2012 035 Έργα Ανάπτυξης - Βελτίωσης Υποδομών στην Προσχολική, Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση 20000000.0020,000,000.00 €
27/04/2011 034 Υποδομές Φροντίδας Παιδιών - Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 1000000.001,000,000.00 €
31/12/2015 032 Εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης και Δράσεις Ποιότητας Νερών 3000000.003,000,000.00 €
27/07/2010 031 Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση / Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 20000000.0020,000,000.00 €
12/06/2012 030 Κατασκευή / Αναβάθμιση Υπεραστικού Σιδηροδρομικού Δικτύου 3000000.003,000,000.00 €
31/12/2013 029 Υποδομές Υγείας 3581000.003,581,000.00 €
15/03/2012 028 Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό 8800000.008,800,000.00 €
30/12/2010 027 Βελτίωση /Κατασκευή / Αναβάθμιση / Ολοκλήρωση Οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου 20365000.0020,365,000.00 €
31/12/2015 026 Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών) 35000000.0035,000,000.00 €
12/07/2010 025 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων - Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αλμυρού 0.000.00 €
31/12/2012 024 Υποδομές Υγείας - Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Γ.Ν. Καρδίτσας 2000000.002,000,000.00 €
23/09/2010 023 Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα 11000000.0011,000,000.00 €
15/05/2010 022 Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση / Ολοκλήρωση Περιφερειακών Τοπικών Οδών 3000000.003,000,000.00 €
31/12/2013 021 Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 592755.00592,755.00 €
31/12/2009 020 Αναβάθμιση, Βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας και Παρακάμψεις Αστικών Κέντρων Περιφέρειας 15000000.0015,000,000.00 €
15/10/2009 019 Υποδομές Πρόσβασης σε Υφιστάμενα έργα διάθεσης των στέρεων αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Η Σ.Μ.Α.) 3484000.003,484,000.00 €
01/09/2010 018 Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 495000.00495,000.00 €
09/10/2009 017 Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 0.000.00 €
30/11/2009 016 Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού 1800000.001,800,000.00 €
30/11/2009 015 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον 4424000.004,424,000.00 €
30/11/2009 014 Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (Περιφερειακού Δικτύου) 8426576.008,426,576.00 €
30/11/2009 013 Υποδομές Υγείας 13545000.0013,545,000.00 €
31/10/2009 012 Κατασκευή αντιπλημμυρικών και συνοδών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών 0.000.00 €
30/10/2009 011 Προστασία - Διατήρηση - Αναβάθμιση Ποιότητας Νερού 2160000.002,160,000.00 €
28/09/2009 010 Αναβάθμιση, βελτίωση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας και παρακάμψεις αστικών κέντρων Περιφέρειας 80062201.0080,062,201.00 €
31/10/2009 009 Υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 28940384.0028,940,384.00 €
15/06/2009 008 Δημοσιότητα 420000.00420,000.00 €
26/03/2012 007 Προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος 1226400.001,226,400.00 €
31/12/2009 006 Αναβάθμιση, βελτίωση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας και παρακάμψεις αστικών κέντρων Περιφέρειας 0.000.00 €
31/12/2009 005 Υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 0.000.00 €
01/09/2009 004 Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 0.000.00 €
14/11/2008 002 Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοηθείας 14760000.0014,760,000.00 €
14/11/2011 001 Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (Περιφερειακού Δικτύου) 23000000.0023,000,000.00 €
19/11/2012 ΤΖΕΣ1 Συμμετοχή στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica 20000000.0020,000,000.00 €
first
prev
next
last