Προσκλήσεις

Κωδικός :063
Τίτλος :Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Θεσσαλίας
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :86 - Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :18/03/2014
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατάσταση :Ενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.9 MB]