Προσκλήσεις

Κωδικός :062
Τίτλος :Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :10,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :13/11/2013
Η/Μ Λήξης :11/02/2014
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Περίληψη [Αρχείο pdf - 0.1 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.25 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 2.1 MB]