Προσκλήσεις

Κωδικός :061
Τίτλος :Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :12,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :17/06/2013
Η/Μ Λήξης :27/06/2014
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Σχετικά έγγραφα [Αρχείο zip - 2.12 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]