Προσκλήσεις

Κωδικός :037
Τίτλος :Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας
Άξονας Προτεραιότητας:02
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Προϋπολογισμός :15,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :10/02/2010
Η/Μ Λήξης :31/12/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 1.05 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.19 MB]