Προσκλήσεις

Κωδικός :059
Τίτλος :Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :15,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :20/12/2012
Η/Μ Λήξης :28/12/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 2.11 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Περίληψη Πρόσκλησης [Αρχείο doc - 0.06 MB]