Προσκλήσεις

Κωδικός :057
Τίτλος :Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :10,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :29/11/2012
Η/Μ Λήξης :20/06/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :OTA Περιφέρειας Θεσσαλίας Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 2.19 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 2.1 MB]
Περίληψη Πρόσκλησης [Αρχείο doc - 0.06 MB]