Προσκλήσεις

Κωδικός :056
Τίτλος :Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση επαρχιακών οδών
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :12,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :03/06/2009
Η/Μ Λήξης :31/12/2014
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Παράταση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 2.1 MB]
Επικ_Πρόσκληση_Νοε.2013 [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Έντυπα [Αρχείο zip - 2.12 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 2.1 MB]
Περίληψη Πρόσκλησης [Αρχείο doc - 0.06 MB]