Προσκλήσεις

Κωδικός :055
Τίτλος :Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Προϋπολογισμός :9,200,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :05/07/2012
Η/Μ Λήξης :31/10/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α και Β βαθμού)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 2.3 MB]
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 2.3 MB]
Έντυπα [Αρχείο zip - 1.33 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 2.29 MB]
Περίληψη Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.12 MB]