Προσκλήσεις

Κωδικός :005
Τίτλος :Υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :27/01/2009
Η/Μ Λήξης :31/12/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.6 MB]