Προσκλήσεις

Κωδικός :054
Τίτλος :Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό
Άξονας Προτεραιότητας:02
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ταμείο Συνοχής
Προϋπολογισμός :4,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :20/06/2012
Η/Μ Λήξης :08/03/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Όλες τις ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΟΤΑ Α΄Βαθμού και Συνδέσμους αυτών, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Ανακοίνωση - Λήξη Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.09 MB]
Έντυπα [Αρχείο zip - 1.21 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 2.11 MB]
Περίληψη Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.12 MB]