Προσκλήσεις

Κωδικός :053
Τίτλος :Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας
Άξονας Προτεραιότητας:07
Πρόγραμμα :Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Κωδικός Προτεραιότητας :66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Προϋπολογισμός :8,500,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :17/04/2012
Η/Μ Λήξης :11/06/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Αναπτυξιακές συμπράξεις βάσει του άρθρου 18, του Ν. 4019/2011
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Πρόσκληση [Αρχείο zip - 4.6 MB]