Προσκλήσεις

Κωδικός :051
Τίτλος :Επαρχιακή Οδοποιία - Έργα για την αποκατάσταση και βελτίωση της κυκλοφορίας με κατασκευή γεφυρών.
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :4,275,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :15/02/2012
Η/Μ Λήξης :28/06/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Ανακοίνωση Παράτασης (3) [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Ανακοίνωση Παράτασης (2) [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Παράταση Λήξης Ισχύος Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.11 MB]
Έντυπα [Αρχείο zip - 1.33 MB]