Προσκλήσεις

Κωδικός :049
Τίτλος :Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :28,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :30/12/2011
Η/Μ Λήξης :22/02/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.42 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.02 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]