Προσκλήσεις

Κωδικός :047
Τίτλος :Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :57 - Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :24/10/2011
Η/Μ Λήξης :31/12/2011
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Περιφέρεια Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο rar - 1.29 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]