Προσκλήσεις

Κωδικός :046
Τίτλος :Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :30 - Λιμένες
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,099,930.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :29/08/2011
Η/Μ Λήξης :12/11/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Λήξη Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.07 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.39 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.21 MB]