Προσκλήσεις

Κωδικός :045
Τίτλος :Ανάδειξη - Προβολή Τοπίων και Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :56 - Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :748,222.97 €
Η/Μ Δημοσίευσης :04/07/2011
Η/Μ Λήξης :28/12/2011
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.41 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.22 MB]