Προσκλήσεις

Κωδικός :043
Τίτλος :Οδική Ασφάλεια & Διαχείριση Κυκλοφορίας - ΚΘΠ 22 Εθνικές Οδοί
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :27/06/2011
Η/Μ Λήξης :19/09/2011
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.39 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.21 MB]