Προσκλήσεις

Κωδικός :042
Τίτλος :Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις για την Ασφαλή Διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :767,524.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :06/06/2011
Η/Μ Λήξης :05/01/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο rar - 1.24 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.2 MB]