Προσκλήσεις

Κωδικός :040
Τίτλος :Άλλες Κοινωνικές Υποδομές
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :543,112.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :06/06/2011
Η/Μ Λήξης :18/04/2014
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Yπουργείο Υγείας, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδος, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΟΤΑ Α’ βαθμού Π. Θεσσαλίας, ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Εποπτευόμενους φορείς από το ΥΥΚΑ (με ανάλογους καταστατικούς σκοπούς), Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
5η Τροποποιηση [Αρχείο pdf - 0.18 MB]
Παράταση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.18 MB]
4η Τροποποίηση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Επικ_Οκτ_2013_Προσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Επικαιροποίηση_Οκτ.2013 [Αρχείο pdf - 0.18 MB]
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.58 MB]
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο rar - 0.98 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]