Προσκλήσεις

Κωδικός :038
Τίτλος :Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,106,550.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :14/03/2011
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Μονάδα Δ, ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.91 MB]