Προσκλήσεις

Κωδικός :036
Τίτλος :Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (Πόσιμο Νερό) - Για την Πράξη: Αξιοποίηση Φράγματος “Παναγιώτικο”
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,700,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :08/12/2010
Η/Μ Λήξης :08/12/2010
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 0.99 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.2 MB]