Προσκλήσεις

Κωδικός :035
Τίτλος :Έργα Ανάπτυξης - Βελτίωσης Υποδομών στην Προσχολική, Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :20,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :07/12/2010
Η/Μ Λήξης :30/05/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Β’ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας έως την 31/12/2010, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ), Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα Καλλικράτης από την 01/01/2011
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.91 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.02 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.23 MB]