Προσκλήσεις

Κωδικός :034
Τίτλος :Υποδομές Φροντίδας Παιδιών - Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :77 - Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :22/11/2010
Η/Μ Λήξης :27/04/2011
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α’ βαθμού Π. Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.05 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.2 MB]