Προσκλήσεις

Κωδικός :031
Τίτλος :Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση / Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :20,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :27/07/2010
Η/Μ Λήξης :27/07/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΤΕΙ Λάρισας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.04 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.19 MB]