Προσκλήσεις

Κωδικός :030
Τίτλος :Κατασκευή / Αναβάθμιση Υπεραστικού Σιδηροδρομικού Δικτύου
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :16 - Σιδηροδρομικό δίκτυο
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :14/07/2010
Η/Μ Λήξης :12/06/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 0.85 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.19 MB]