Προσκλήσεις

Κωδικός :029
Τίτλος :Υποδομές Υγείας
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,581,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :31/12/2006
Η/Μ Λήξης :31/12/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), 5η Υ.Π Ε., Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας, ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Ε.Κ.Α.Β., Εποπτευόμενοι φορείς από το ΥΥΚΑ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Επικαιροποίηση ΠΥ (Νοε.2013) [Αρχείο pdf - 2.5 MB]
Επικαιροποίηση Π/Υ [Αρχείο pdf - 0.18 MB]
Επικαιροποίηση Π/Υ [Αρχείο pdf - 0.18 MB]
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 1.88 MB]
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 2.37 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 0.94 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.2 MB]