Προσκλήσεις

Κωδικός :026
Τίτλος :Πρόληψη κινδύνων (Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών)
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :35,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/06/2010
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Ανακοίνωση_ΚΛΕΙΣΙΜΟ [Αρχείο pdf - 0.14 MB]