Προσκλήσεις

Κωδικός :002
Τίτλος :Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοηθείας
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :69 - Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :14,760,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :10/09/2008
Η/Μ Λήξης :14/11/2008
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΙΣΑ)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]