Προσκλήσεις

Κωδικός :013
Τίτλος :Υποδομές Υγείας
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :13,545,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :03/07/2009
Η/Μ Λήξης :30/11/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), 5η Υ.Π Ε., Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Περιφέρειας, ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Εποπτευόμενους φορείς από το ΥΥΚΑ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.65 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.22 MB]