Προσκλήσεις

Κωδικός :009
Τίτλος :Υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :28,940,384.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :11/05/2009
Η/Μ Λήξης :31/10/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.82 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.22 MB]